homme
Polish (Poland)French (Fr)English (United Kingdom)
Prezentacja
Objawienia
Liturgia
Informacje
Aktualności
Wspólnoty
Plany
Galerie zdjęć
Galerie video
Kontakt
Kalendarz

Prezentacja Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho

 

28 listopada 1981 r. to szczególna data dla Kibeho. Od tego dnia jest ono nade wszystko znane jako miejsce objawień i pielgrzymek. Zgodnie z pragnieniem Jego Ekscelencji Augustina Misago, biskupa Gikongoro, wyrażonym w Deklaracji zawierającej ostateczny osąd faktów zwanych „objawieniami w Kibeho” (nr 14), miejsce to jest powołane, aby stać się celem pielgrzymek i spotkań ludzi szukających Boga, którzy przybywają tu, by się modlić, prosić o łaskę nawrócenia, ofiarować intencje za grzechy świata oraz propagować pojednanie między ludźmi, wspólnotami i narodami. Stopniowo zmienia się ono  w miejsce zgromadzenia „tych, którzy byli rozproszeni” i tych, którzy dali się porwać ideałom współczucia i braterstwa bez granic. Co więcej, Kibeho staje się coraz bardziej, dla dzisiejszego świata, mającego tendencję do tego, aby „uważać cierpienie za coś, czego za wszelką cenę należy unikać”, ważnym znakiem, który przypomina Ewangelię Krzyża

Na stronie internetowej sanktuarium Matki Bożej z Kibeho można znaleźć niezawodne informacje, niezbędne do poznania świątyni, miejsc kultu i duszpasterzy sprawujących tu posługę.